English version of this page

Hieronder staan (alfabetisch gesorteerd) aanvullende stukken die u gemakkelijk kunt bekijken via Adobe Acrobat Reader of downloaden.

Attribuut: Attribuutnaam en Attribuutwaarde
In de vierde druk van het boek 'Databases en SQL' worden de begrippen attribuutnaam en attribuutwaarde behandeld. Eerdere drukken behandelen deze begrippen niet. Om lezers van de eerdere drukken van dienst te zijn geeft Ton de Rooij in dit artikel een definitie van deze begrippen. De toepassing van de begrippen licht Ton de Rooij aan de hand van voorbeelden toe. Grootte van de file is 51 KB.


Attribuut of Attribuuttype
Het relationele model spreekt over attribuut. Hiermee bedoelt men zowel de typering van het attribuut als de waardeverzameling die op een bepaald moment voor het attribuut geldt. Je kunt je afvragen of je niet liever over attribuuttype moet spreken in plaats van over attribuut. Sommige schrijvers doen dit ook.
In dit artikel geeft Ton de Rooij aan waarom hij dit niet heeft gedaan in het boek 'Databases & SQL'. Grootte van de file is 51 kB.


Begrippen: Transactie en Locking
In de vierde druk van het boek 'Databases en SQL' komen bij de database begrippen de begrippen transactie en locking voor. In eerdere drukken komen deze begrippen niet voor. Om lezers van de eerdere drukken van dienst te zijn geeft Ton de Rooij in dit artikel een uitleg van deze begrippen. Grootte van de file is 51 kB.


Boek 'Databases en SQL': oefenmateriaal SQL
In het boek Databases en SQL worden voor de uitleg van SQL een tweetal databases gebruikt. Deze databases kun je hier downloaden. Verder kun je een uitleg over het gebruik van deze databases downloaden. Ook kun je een aantal oefeningen downloaden. In de databases en in de oefeningen die je kunt downloaden wijken de namen van de kolommen met in de naam het teken # af van de namen in het boek. Het teken # is overal vervangen door NR. Dit is gedaan omdat het gebruik van het teken # in de namen van de kolommen in diverse database omgevingen leidt tot problemen.

Access database
De twee databases in het boek 'Databases en SQL' opgenomen als tabellen van een Access database vind je hier:
Access database met de databases van het boek (624 kB)

Script voor het aanmaken van de databases
Diegenen die een Oracle, SQL-server, DB2, MySQL, PostgreSQL, SQLite3 enzovoort database omgeving hebben, kunnen hier een script ophalen waarmee je in een database de tabellen uit het boek kunt aanmaken:
Script voor het maken van de tabellen (11 kB)

Uitleg gebruik databases in Access en Oracle
Het gebruiken van de Access database is niet zo voor de hand liggend. Je kunt namelijk niet meteen aan de slag met het opstellen van een query. Daarvoor moet je eerst een query hebben, die je vervolgens aanpast. Voor het uitproberen van queries in Oracle moet je eerst het script draaien en SQL Plus gebruiken. Voor zowel Access als Oracle is hier een uitleg opgenomen:
Gebruiken van de databases in Access en Oracle (135 kB)

Extra oefeningen SQL
Je kunt natuurlijk oefenen met de queries die in het boek opgenomen zijn. Het is wellicht nog leuker om hiervoor extra oefeningen te hebben. Hier zijn een 32-tal oefeningen opgenomen:
Oefeningen SQL (195 kB)

cursus SQL
Niet iedereen lukt het om zelfstandig aan de hand van het boek queries op te stellen. Wil je een cursus volgen, dan is het wellicht te overwegen om bij Ton de Rooij zelf de cursus SQL te volgen. Zie de website van zijn bedrijf:
Cursus SQL gegeven door Ton de Rooij


DISTINCT in de SELECT-opdracht
Wanneer in een SELECT-opdracht niet alle mogelijke kolommen worden opgenomen achter SELECT, dan is het mogelijk dat iets vaker in de uitkomst voorkomt. Dit is storend. Het is gemakkelijk te verhelpen door het gebruik van de frase DISTINCT achter SELECT. In dit artikel licht Ton de Rooij aan de hand van voorbeelden toe hoe DISTINCT achter SELECT gebruikt kan worden (vanaf de vierde druk is deze uitleg ook in het boek 'Databases en SQL' opgenomen). Grootte van de file is 51 KB.


DISTINCT in de COUNT-functie
Met het toepassen van de COUNT-functie op een kolom kijken we in hoeveel rijen een waarde is opgenomen (voor deze kolom). Komt echter een bepaalde waarde drie keer voor dan wordt deze waarde drie keer in de telling meegerekend. Met DISTINCT wordt een waarde slechts één keer in de telling meegeteld.
In het artikel licht Ton de Rooij dit toe aan hand van voorbeelden (vanaf de vierde druk is deze uitleg ook in het boek 'Databases en SQL' opgenomen). Grootte van de file is 51 KB.


Embedded SQL
Willen we SQL gebruiken vanuit een 3GL-programma dan moet de compiler van de programmeertaal weten welke code bij SQL en welke code bij de compiler thuishoort. Verder moet er een uitwisseling van gegevens zijn tussen het programma en SQL. Dit gebeurt met behulp van variabelen. SQL moet kunnen zien dat het een variabele van het programma betreft. Hiervoor bestaan specifieke taalelementen die we embedded SQL noemen.
In het artikel licht Ton de Rooij de belangrijkste taalelementen toe. Er staan diverse voorbeelden in. Grootte van de file is 282 kB.


Functies MIN en MAX toepassen op alfanumerieke waarden
In het boek 'Databases en SQL' legt Ton de Rooij uit dat de functies MIN, MAX, AVG en SUM bedoeld zijn voor het toepassen op numerieke waarden. De functies MIN en MAX kunnen we daarnaast ook toepassen op alfanumerieke waarden. Dit wordt in het boek vanaf de vierde druk wel vermeld, maar in dit artikel laat hij veel uitgebreider zien hoe dit kan en geeft hij hiervan voorbeelden. Grootte van de file is 97 kB.


Informatieanalyse volgens ER-model
Het boek 'Datamodellering' is in juli 2010 uitgekomen. Het boek gaat over informatieanalyse volgens het ER-model. Het boek heeft lang op zich laten wachten. Om zijn lezers van dienst te zijn, had Ton de Rooij eerder al een korte samenvatting gemaakt over informatieanalyse. Het is niet een stukje uit het nieuwe boek, maar een op zichzelf staande tekst. De modelleerwijze sluit aan bij de exameneisen van de modulen HSB.1 en SIAA van EXIN (HSB.1 wordt inmiddels niet meer geexamineerd). Grootte van de file is 124 kB. Het kan echter het boek niet vervangen. Ton de Rooij zou je daarom aanraden het boek 'Datamodellering' aan te schaffen.


Joins en Outer Joins
In het boek 'Databases en SQL' legt Ton de Rooij uit hoe je joins maakt. Outer joins komen daarbij in de eerste drie drukken van het boek niet aan de orde. In de meer recente syntaxis voor SQL kun je expliciet inner joins, outer joins en cross joins formuleren. In de vierde druk komen outer joins en cross joins wel aan de orde. Voor de lezers die een oudere druk hebben legt Ton de Rooij in dit artikel uit hoe je met outer en cross joins moet omgaan. Grootte van de file is 56 kB.


 

 

©2022 Ton de Rooij